fbpx

Teri Iglton

Teri Iglton (1943) je ugledni engleski teoretičar književnosti , kritičar, angažovani intelektualac – levičar i marksista. Predaje englesku književnost na Univerzitetu Lankaster, teoriju kulture na Nacionalnom univerzitetu Irske i kao gostujući profesor na Univerzitetu Notr Dam predaje englesku književnost. Napisao je 40 knjiga iz teorije kulture i književnosti, a najvažnije su mu Uvod u teoriju književnosti (1983), Nacionalizam, kolonijalizam i književnost (1990), Iluzije postmodernizma (1996) i Zašto je Marks bio u pravu (2011)