fbpx

Emil Zola

Emil Zola (1840−1902)
Emil Zola je jedan od najvećih pisaca francuskog i evropskog realizma, odnosno njegovog  potpravca naturalizma. Njegovo prvo delo bilo je roman Tereza Raken, a nakon toga posvetio se pisanju ciklusa od dvadeset romana o porodici Rugon Makarovih, koji je predstavljao sociološki pokret Francuske u doba Drugog carstva (vladavina Napoleona Trećeg). Kroz veliko porodično stablo ove porodice, Zola je uspeo da naturalističkom tehnikom pisanja predstavi autentičnost gradskog i seoskog života u to vreme, poslovnih odnosa, političkih događaja, uspon i pad jedne epohe. Najpoznatiji od ovih romana koji su nastajali u periodu od dvadeset godina jesu Uspon Rugonovih, Žerminal, Nana, Doktor Paskal