Knez Mihailova br. 48 • 011/2625834 • plato.veleprodaja@gmail.com
dugme za pretragu

MOJA KORPA

korpa poručivanje knjiga
naslovna > blog >
> Poklonjeno lice – Hajnc Konsalik

Poklonjeno lice – Hajnc Konsalik

Među nama - pričamo o knjigama

"Iako je ovaj roman i svojim nastankom i radnjom vezan za jedno specifično (istorijsko) vreme – Nemačka tokom i posle Drugog svetskog rata – njegova tema je univerzalna i zato aktuelna i nama danas. Ovaj roman i posle pola veka ima dejstvo na nas ukazujući nam da poklonjeni, a zapravo skupo plaćeni izgled mi ističemo kao svoje vrednosti ostavljajući negde duboko u mraku svoju ličnost koja je jedina naša suština i istina."

 Da li volimo lice ili ličnost?

 

Posle pedeset godina ponovo je pred čitaocima kultni roman Poklonjeno lice, izuzetno plodnog i popularnog pisca Hajnca Konsalika. Za vreme rata on je bio kao vojnik u Francuskoj i Rusiji gde je bio teško povređen, što je ostavilo traga u njegovom potonjem stvaralaštvu. Bio je najuspešniji među mlađim posleratnim piscima u Nemačkoj, mada ga je kritika svrstala u trivijalnu književnost. Iako nije imao podršku ni medija, publika ga je volela, a on je sebe nazivao „piscem za narod“. Smatra se da je prodato oko osamdeset miliona njegovih knjiga. Mereno današnjim vrednostima, Konsalik se može odrediti kao preteča „bestseler“ pisaca, ali za razliku od kratkog daha savremenih hitova, Konsalikova dela se i dalje doštampavju ostajući aktuelna „za sva vremena“. Razlog te aktuelnosti, pre svega u ovom romanu, jeste u njegovoj finoj realističnosti i slikanju intimnih patnji, trauma i tragedija sa dubokom ljudskom empatijom.

 

Motiv lica, naličja, maske i obrazine oduvek je pokretao razne umetnike na promišljanje i odgonetanje pitanja da li je suština ono što je spolja vidljivo ili je ta pojavnost samo slika, a pravi sadržaj ono što je duh same stvari ili ličnosti. Upravo ova dilema čini težište romana i prožima ne samo situaciju glavnog junaka i ostalih sporednih likova već i širu zajednicu, odnoso čitavo jedno političko-istorijsko doba.

 

Odstupajući od šablona takozvanog ratnog romana, Konsalik svoju radnju i svoje junake situira daleko od fronta, u idilični planinski krajolik varošice Bernek nad kojom dominira impozantni zamak iz nekih daljih istorijskih vremena. Takvoj spoljašnjoj slici suprotstavljena je njena unutrašnja istina, činjenica da taj vidljivi raj naseljavaju pridošli iz pakla fronta, vojnici sa osakaćenim i unakaženim licima. Specijalistička bolnica statacionirana u bernečkom zamku postaje, tako, svojevrsno čistilište za ljudi koji više nisu prihvatljivi za spoljašnji svet, u koji će možda neki od njih ipak stupiti kada posle mnogo operacija steknu novo, estetski i društveno prihvatljivo lice.

 

Ljudska tragedija koju slika Konsalik, ovde je višestruka. Nakon suočenja sa time da su izbegli smrt, ovi mladi ljudi prolaze kroz dramu samoprihvatanja novog identiteta. Traumatičnost ovakve životne situacije pisac gradi postepeno, najpre smeštajući svoje junake u bolnički ambijent u kojem ne samo da nema ogledala, već su i prozorska okna prevučena mutnim staklima. Odsustvo mogućnosti sagledavanja sopstvenog lika nagoveštava povređenim vojnicima kolika mora biti strašna njihova nova spoljašnjost. Mnogo složenija drama koja čeka sve njih jeste suočenje sa drugima, prihvatanje od strane porodice i ostalog sveta. Konsalik ovakvo stanje vidi kao graničnu situaciju u kojoj tako defiguriranog čoveka može jedino prihvatiti i istom ljubavlju voleti samo majka. Tako Erih Švabe proživljava novu tragediju odbacivanja sosptvene žene da ne bi sam bio odbačen.

 

Pozadina junakove lične tragedije ovde je mnogo šira. Konsalikov roman ne slika samo strahote i apsurdnosti rata, već simbolički slikom iskidanih, neljudskih lica vojnika on iscrtava monstruoznu nacističku politiku predratne i ratne Nemačke, koja je kao i njeni vojnici ostala bez lica, bez identiteta. Tako se uporedo sa medicinskom rehabilitacijom unakaženih lica simbolički sprovodi rehabilitacija duše čitave jedne zemlje i iznova gradi njen novi identitet. 

 

 Pogledajte stranicu o knjizi i poručite knjigu!