Knez Mihailova br. 48 • 011/2625834 • plato.veleprodaja@gmail.com
dugme za pretragu

MOJA KORPA

korpa poručivanje knjiga
naslovna > knjige
> Na tragu

Na tragu

Etika i granice filozofije

“Etika i granice filozofije”

Bernard Vilijams

Istorija srpske filozofije

“Istorija srpske filozofije”

Slobodan Žunjić

Logos, Platon, Aristotel

“Logos, Platon, Aristotel”

Irina Deretić

Filozofska delta

“Filozofska delta”

Ilija Marić

Filozofija čina

“Filozofija čina”

Zdravko Kučinar

Iz Platonove filozofije

“Iz Platonove filozofije”

Irina Deretić

Problem drugog u moderni

“Problem drugog u moderni”

Boris Bratina

Filozofija i njen jezik 1

“Filozofija i njen jezik 1”

Slobodan Žunjić

Filozofija i njen jezik 2

“Filozofija i njen jezik 2”

Slobodan Žunjić

Marksovi filozofski sledbenici

“Marksovi filozofski sledbenici”

Zdravko Kučinar

Iz našeg filozofskog života

“Iz našeg filozofskog života”

Zdravko Kučinar

Interpretativni svetovi psihologije

“Interpretativni svetovi psihologije”

Gordana Jovanović

Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja

“Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja”

Nebojša Grubor

Filozofija prirode

“Filozofija prirode”

Branko Pavlović

Vidovija Artura Polačeka

“Vidovija Artura Polačeka”

Branko Pavlović

Impersonalije

“Impersonalije”

Milivoje Jovanović

Traganje za vrlinom

“Traganje za vrlinom”

Alaster Makintajer

Psihološki spisi

“Psihološki spisi”

Maksim Arer

Ustav Atinski

“Ustav Atinski”

Aristotel

Briga ide preko reke

“Briga ide preko reke”

Hans Blumenberg

Filosofski radovi

“Filosofski radovi”

Mihailo Vujić

Mislilac na agori

“Mislilac na agori”

Branko Pavlović

Da li je opravdanje u glavi

“Da li je opravdanje u glavi”

Živan Lazović

Prolegomena za svaku buduću metafiziku

“Prolegomena za svaku buduću metafiziku”

Imanuel Kant

Filozofija na Velikoj školi

“Filozofija na Velikoj školi”

lija Marić

Službe mnemosini

“Službe mnemosini”

Slobodan Žunjić

Evropsko nasledje

“Evropsko nasledje”

Hans Georg Gadamer

Predavanja iz istorije filozofije

“Predavanja iz istorije filozofije”

Branislav Petronijević

Aristotelovo učenje o bivstvu

“Aristotelovo učenje o bivstvu”

Goran Jakovljević

Filozofski triptih

“Filozofski triptih”

Branko Pavlović

Večni mir I carstvo slobode

“Večni mir I carstvo slobode”

Danilo N. Basta

Filozofski spisi

“Filozofski spisi”

Ljubomir Nedić